Podmienky služieb pre spoločnosti z automobilového priemyslu zapísané v katalógu firiem na portáli autoauto.sk

Podmienky služieb pre spoločnosti z automobilového priemyslu zapísané v katalógu firiem na portáli autoauto.sk
 1. Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre pridávanie položiek do katalógu firiem na portáli autoauto.sk
 2. Použité pojmy:
  Spoločnosť - spoločnosť alebo osoba vykonávajúca hospodársku činnosť v oblasti súvisiacej s automobilovým priemyslom
  Účet spoločnosti - špeciálne chránená unikátnym užívateľským menom a heslom záložka stránky autoauto.sk, kde sú zhromaždené údaje zadané na stránke autoauto.sk
  Zápis - údaje zadané na stránke autoauto.sk súvisiace so spoločnosťou a jej ponukou.
  Stránka spoločnosti - priradený k účtu spoločnosti názov webovej stránky podľa vlastného výberu v oblasti autoauto.sk, ktorá predstavuje údaje spoločnosti a informácie zahrnuté v zápise
  Podmienky - tento dokument
  Cenník - určený cez autoauto.sk ako jednorazový alebo predplatený poplatok pre využívanie našich služieb autoauto.sk ktorý je povinný zaplatiť spoločnosť
  autoauto.sk - portál autoauto.sk je služba zverejnená cez: Medio Slovakia spol. s r.o. so sídlom: ul. Továrenská 1717/43, 064 01 Stará Ľubovňa zahŕňajúca možnosť pridať a zobraziť inzeratov o predaji vozidiel.
 3. Autoauto.sk ponúka služby ktoré umožňujú spoločnosti publikáciu v katalógu firiem na portáli autoauto.sk a aj na stránke určenej spoločnosti informácií o swojej ponuke vozidiel.
 4. Zápisy sú umiestnené vyplnením elektronického formulára na účte spoločnosti.
 5. V prípade nevyplnenia požadovaných polí môže to zabrániť zverejnenia zápisu.
 6. Spoločnosť je zodpovedná za publikovaný obsah, najmä vyhlasuje, že je v súlade so skutočnosťou a zákonom. Autoauto.sk nie je zodpovedný za činy ležiace na strane spoločnosti, a to najmä za presnosť, spoľahlivosť a súlad s právnymi predpismi ich publikovaný obsah.

 7. Autoauto.sk má právo odstrániť zápis, ak poruší akýmkoľvek spôsobom ustanovenia podmienok, najmä ak obsahuje slová všeobecne považované za urážlivé alebo hanlivé, porušovanie autorského práva, poškodzuje služby autoauto.sk a ďalší obsah zákonom zakázaný.
 8. Spoločnosť uvádza, že je držiteľom autorských práv na publikovaný obsah, vrátane fotografií, a súhlasí s ich publikovaním a zmenou cez autoauto.sk
 9. Účasť v prevádzke autoauto.sk vyžaduje:
  - správnu registráciu vášho účtu pomocou formulára na stránke autoauto.sk
  - prijatie pravidiel
 10. Prijatím týchto nariadení sa rozumie súhlas so zasielaním informačných a propagačných materiálov a reklamných ponúk spojených s Medio Slovakia spol. s r.o., ich partnerov a zákazníkov na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
 11. Autoauto.sk môže určiť platbu za vybrané služby a ich výška a pravidlá pre platenie bude na zozname, ktorý bude prílohou k týmto podmienkam
 12. Pravidlá a Cenník môžu byť zmenené službou autoauto.sk. Informácie o zmenách a ich termíny budú na webových stránkach a budú distribuované v elektronickej podobe.