Všeobecné obchodné podmienky užívania služieb internetovej stránky autoauto.sk pre spoločnosti a obchodníkov (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky užívania služieb internetovej stránky autoauto.sk pre spoločnosti a obchodníkov.(VOP)
 1. Toto nariadenie stanovuje pravidlá pre pridávanie inzerátov pre maloobchod a veľkoobchod, nových aj ojazdených osobných automobilov, dodávok a nákladných automobilov, motocyklov, člnov a iných vozidiel a dielov a príslušenstva pre ne na stránke autoauto.sk
 2. Použité pojmy:
  Predajca - spoločnosť alebo osoba podnikajúca v oblasti predaja nových a ojazdených osobných vozidiel, dodávok a nákladných automobilov, motocyklov, člnov alebo iných vozidiel a diely a príslušenstvo pre ne
  Účet Predajcu - špeciálne chránená unikátnym užívateľským menom a heslom záložka stránky autoauto.sk, kde sú zhromaždené údaje zadané na stránke autoauto.sk
  Inzerát - pridaný na stránku autoauto.sk inzerát o predaji s možnosťou umiestnenia fotografií publikovaných na autoauto.sk
  Stránka Predajcu - priradený k účtu predajcu názov webovej stránky podľa vlastného výberu v oblasti autoauto.sk, ktorá predstavuje aktuálne inzeráty predajcu
  VOP - tento dokument
  Vozidlo - osobné, dodávkové, nákladné autá, camping, špeciálne, motocykle, lode a iné motorové vozidlá a diely a príslušenstvo pre ne
  Cenník - určený cez autoauto.sk ako jednorazový alebo predplatený poplatok pre využívanie našich služieb autoauto.sk ktorý je povinný zaplatiť predajca
  autoauto.sk - portál autoauto.sk je služba zverejnená cez: Grupa Medio spol. s r.o so sídlom v Nowym Targu, ul. Krzywa 9 zahŕňajúca možnosť pridať a zobraziť inzeratov o predaji vozidiel
 3. Autoauto.sk ponúka služby ktoré umožňujú Predajcom publikácií v databáze autoauto.sk a aj na stránke určenej Predajcom inzeratov o predaji vozidiel
 4. Inzeráty sú umiestnené vyplnením elektronického formulára na účte predajcu.
 5. V prípade nevyplnenia požadovaných polí môže to zabrániť uverejnenia inzerátu.
 6. Každý inzerát môže byť zdôraznený, a inzeráty s fotografiou môžu byť propagované - za podmienok, a sadzby uvedené v cenníku.
 7. Nie je prijateľné, aby v rámci jedného inzerátu, boli informácie o predaji viac než jedného vozidla častí alebo príslušenstva.
 8. Predajca je zodpovedný za publikovaný obsah, najmä vyhlasuje, že je v súlade so skutočnosťou a zákonom. Autoauto.sk nie je zodpovedný za činy ležiace na strane predajcov, a to najmä za presnosť, spoľahlivosť a súlad s právnymi predpismi ich publikovaný obsah.
 9. Autoauto.sk má právo odstrániť inzerát, ak poruší akýmkoľvek spôsobom ustanovenia VOP, najmä ak obsahujú slová všeobecne považované za urážlivé alebo hanlivé, porušovanie autorského práva, poškodzuje služby autoauto.sk a ďalší obsah zákonom zakázaný. V tomto prípade predajca nemá nárok na návrat poplatkov za inzeráty.
 10. Predajca uvádza, že je držiteľom autorských práv na publikovaný obsah, vrátane fotografií, a súhlasí s ich publikovaním a zmenou cez autoauto.sk
 11. Účasť v prevádzke autoauto.sk vyžaduje:
  - správnu registráciu vášho účtu pomocou formulára na stránke autoauto.sk
  - prijatie pravidiel VOP
  - zaslanie kópie dokumentov a podpísanú kópiu zmluvy - po skúšobnej dobe
 12. Prijatím týchto nariadení sa rozumie súhlas so zasielaním informačných a propagačných materiálov a reklamných ponúk spojených s Medio Slovakia spol. s r.o., ich partnerov a zákazníkov na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
 13. Autoauto.sk môže určiť platbu za vybrané služby a ich výška a pravidlá pre platenie bude na zozname, ktorý bude prílohou k týmto podmienkam
 14. Pravidlá VOP a Cenník môžu byť zmenené službou autoauto.sk. Informácie o zmenách a ich termíny budú na webových stránkach a budú distribuované v elektronickej podobe.