Všeobecné obchodné podmienky užívania služieb internetovej stránky autoauto.sk pre súkromnú osobu alebo podnikateľský subjek

Všeobecné obchodné podmienky užívania služieb internetovej stránky autoauto.sk pre jednotlivého klienta (VOP)
 1. Použité pojmy:
  Klient - osoba, ktorá ukončila 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony, právne a organizačné jednotky bez právnej subjektivity, ktorá súhlasi s VOP
  Účet klienta - špeciálne chránená unikátnym užívateľským menom a heslom záložka stránky autoauto.sk, kde sú zhromaždené údaje zadané na stránke autoauto.sk
  Inzerát - pridaný na stránku autoauto.sk inzerát o predaji s možnosťou umiestnenia fotografií publikovaných na autoauto.sk
  VOP - tento dokument
  Vozidlo - osobné, dodávkové, nákladné autá, camping, špeciálne, motocykle, lode a iné motorové vozidlá a diely a príslušenstvo pre ne
  Cenník - určený cez autoauto.sk ako jednorazový poplatok pre využívanie našich služieb autoauto.sk ktorý je povinný zaplatiť klient
  autoauto.sk - portál autoauto.sk je služba zverejnená cez: Grupa Medio spol. s r.o so sídlom v 064 01 Stará Ľubovňa, Továrenská 1717/43 zahŕňajúca možnosť pridať a zobraziť inzeratov o predaji vozidiel
 2. Autoauto.sk ponúka služby ktoré umožňujú Klientovi publikácií v databáze autoauto.sk inzeratov o predaji vozidiel
 3. Inzeráty sú umiestnené vyplnením elektronického formulára na účte klienta. Klient musí vyplniť všetky polia označené
 4. Každý inzerát môže byť zdôraznený, a inzeráty s fotografiou môžu byť propagované - za podmienok, a sadzby uvedené v cenníku.
 5. Nie je prijateľné, aby v rámci jedného inzerátu, boli informácie o predaji viac než jedného vozidla častí alebo príslušenstva.
 6. Klient je zodpovedný za publikovaný obsah, najmä vyhlasuje, že je v súlade so skutočnosťou a zákonom. Autoauto.sk nie je zodpovedný za činy ležiace na strane klientov, a to najmä za presnosť, spoľahlivosť a súlad s právnymi predpismi ich publikovaný obsah.
 7. Autoauto.sk má právo odstrániť inzerát, ak poruší akýmkoľvek spôsobom ustanovenia VOP, najmä ak obsahujú slová všeobecne považované za urážlivé alebo hanlivé, porušovanie autorského práva, poškodzuje služby autoauto.sk a ďalší obsah zákonom zakázaný. V tomto prípade klient nemá nárok na návrat poplatkov za inzeráty.
 8. Klient uvádza, že je držiteľom autorských práv na publikovaný obsah, vrátane fotografií, a súhlasí s ich publikovaním a zmenou cez autoauto.sk
 9. Účasť v prevádzke autoauto.sk vyžaduje:
  - správnu registráciu vášho účtu pomocou formulára na stránke autoauto.sk
  - prijatie pravidiel VOP
 10. Prijatím týchto nariadení sa rozumie súhlas so zasielaním informačných a propagačných materiálov a reklamných ponúk spojených s Medio Slovakia spol. s r.o., ich partnerov a zákazníkov na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
 11. Autoauto.sk môže určiť platbu za vybrané služby a ich výška a pravidlá pre platenie bude na zozname, ktorý bude prílohou k týmto podmienkam
 12. Pravidlá VOP a Cenník môžu byť zmenené službou autoauto.sk. Informácie o zmenách a ich termíny budú na webových stránkach a budú distribuované v elektronickej podobe.